Vergelijkbare woorden van het woord klein vaartuig zijn:
schip, kleine roeiboot, klein vaartuig,...
schip, boot, kajak, smal vaartuig, klein vaartuig,...
schip, boot, platboomd vaartuig, soort sloep,...
schip, kano, oemiak, Groenlands vaartuig,...
schip, klein vaartuig, vaartuig, vaartuigen,...
toeter, fluitist, schip, klein vaartuig, soort jas,...
schip, boot, klein vaartuig, licht oorlogsschip,...
schip, kajak, Groenlands vaartuig, klein vaartuig,...
schip, bark, boot, platboomd vaartuig, klein vaartuig,...
schip, boot, giek, kano, galei, pinas, scull, skiff,...
schip, lark, tjalk, vaartuig, klein vaartuig, pluit,...
roeiboot, roeivaartuig, klein vaartuig, kledingstuk
vaartuig, klein vaartuig
vaartuig, klein vaartuig