Vergelijkbare woorden van het woord klein zeeschip zijn:
schip, plezierrijtuig, vaartuig, type zeilboot,...