Vergelijkbare woorden van het woord kleine berg zijn:
duin, kling, helm, lee, terp, toevluchtsoord, belt,...