Vergelijkbare woorden van het woord kleurschakering zijn:
schilderswerktuig, kunstschildergereedschap,...
teint, drank, schakering, koloriet, gezichtskleur,...
schakering, tint, kleurafwisseling, kleur, accent,...
kleurschakering, klankgehalte, toonaard, toonsoort
kleurschakering, koloriet, kleurmenging, schilderwijze
kleurschakering, koloriet, kleurentoon, kleurmenging
kleurschakering
schakering, tint, kleurspeling, kleurschakering, sepia,...