Vergelijkbare woorden van het woord kloofsel zijn:
daai, kostbare stof, lettersoort, sieraad, roos,...