Vergelijkbare woorden van het woord kneu zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, kruipend dier, groenvink, kneu, knuit, vis
vogel, fitis, tortel, tapuit, heidehopper, kneu, sijs,...
fitis, kardinaal, kwikstaart, tapuit, kneu,...
tjiftjaf, kardinaal, kwikstaart, tapuit, kneu,...
vogel, kneu, kneuter, tukker, robijntje, vlamsijs
fluiter, leeuwerik, kneu, bastaardnachtegaal,...
boer, pummel, kneu, onbeleefd persoon, heiboer,...
kneu
keep, distelvink, boerennachtegaal, groenvink, kanarie,...
vogel, kneu, mopperaar, hennepvink, zangvogeltje,...
vogel, paradijsweeuwtje, kneu