Vergelijkbare woorden van het woord knipoog zijn:
blaadje metaal, bewaarplaats, lonk, keukengerei,...
verstand, verhouding, knipoog, onderlinge betrekking,...
blik, oogje, lachje, knipoog, knipoogje, oogopslag,...
gebaar, teken, punt, lonk, knipoog, oogopslag, stip,...
knipoog
tel, moment, ogenblik, handomdraai, korte poos,...
tip, waarschuwing, raad, wenk, hint, knipoog, oogwenk