Vergelijkbare woorden van het woord kolossus zijn:
groot rijk, held, reus, kanjer, gevaarte, kolossus,...
kolos, baai, cycloop, kolossus, forse kerel,...
kolos, kolossus, groot voorwerp, bakbeest, reuzenbeeld,...
kolossus, zoogdier, zoogdier (voorwereldlijk), oerdier,...
kolos, gevaarte, kolossus, lomp voorwerp, monster
kolos, kolossus
kolos, lummel, reus, kolossus, slungel, bonenstaak
kolos, kolossus