Vergelijkbare woorden van het woord koordans zijn:
koorgezang, sloot, meetlat, gracht, hooi, dans, koor,...
dans, rondedans, koordans, reeks, rei