Vergelijkbare woorden van het woord koorzang zijn:
meisje, kraal, klip, liturgisch kerkgezang, bloemdier,...
koorgezang, sloot, meetlat, gracht, hooi, dans, koor,...
groep, rei, muziekgezelschap, oksaal, zanggezelschap,...
ensemble, samenspel, koorzang
lofdicht, lied, kerkgezang, loflied, lofzang, souter,...
kerkgezang, koorgezang, meerstemmig zangstuk,...
branie, groep, rei, koor, dans, ronde, polonaise,...
koorzang