Vergelijkbare woorden van het woord koor zijn:
karwij, troep, gezelschap, categorie, punt, partij,...
koorgezang, sloot, meetlat, gracht, hooi, dans, koor,...
fanfare, band, combo, duo, harmonie, kapel, strijkje,...
zangerskoor (kerk), zanggalerij, koorgalerij, koor,...
koor, liedertafel, zangkoor, zangvereniging
koor
duo, koor, liedertafel, trio, kwintet, sextet, kwartet
koor, zangkoor
koor
koraal, rei, koor, samenzang, psalm, motet, rondedans,...
branie, groep, rei, koor, dans, ronde, polonaise,...
rei, muziekgezelschap, koor, liedertafel,...
groep, geheel, koor, orkest
koor
muziekgezelschap, groep zangers, zingzolder, koor,...