Vergelijkbare woorden van het woord koperlegering zijn:
metaal, kleur, derde prijs, mengmetaal, koperlegering,...
metaal, mesthoop, koperlegering, laiton, latoen,...
metaalmengsel, koperlegering, halfgoud, geelkoper,...