Vergelijkbare woorden van het woord koperwiek zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, merel, koperwiek, klierster, zangvogel,...
koperwiek, Wareg, Viking, Skandinavische veroveraar,...
merel, koperwiek, gieteling, zanglijster, appellijster,...
merel, tapuit, kramsvogel, beflijster, nachtegaal,...
vogel, schatlijster, koperwiek