Vergelijkbare woorden van het woord lijster zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, zwarte vogel, zwarte lijster, lijster,...
vogel, lijster, Noorman, soort lijster,...
bol, lijster
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...
kraai, kwikstaart, nachtegaal, lijster, spreeuw
lijster, gieteling, merelaar