Vergelijkbare woorden van het woord kostbaar gesteente zijn:
karbonkel, kostbare stof, ametist, esmerald, esmeraud,...
edelsteen, mineraal, graveel, groen edelgesteente,...
kostbaar gesteente, steensoort