Vergelijkbare woorden van het woord kraag zijn:
sukkel, sul, zot, keel, stumper, arme drommel, gordel,...
hals, stem, rood (wapenkundig), kol, rood, strot,...
afslag, neerslag, aftrek, handelsterm, korting,...
kwal, kwab, geplooide kraag, neerhangend plooisel,...
kol, kolgans, klaproos, kledingstuk, col, kraag,...
das, boa, shawl, halsdoek, halsband, col, boord, kraag,...
halsboord, halsbedekking, halskraag, kledingstuk,...
strand, wand, strook, rand, over, omtrek, lijst, reep,...
figaro, huidje, sok, brief, das, strik, pierrot,...
lob, kraag, manchet, geplooide kraag, halskraag,...
kraag
doekje, hom, rabat, halsdoek, ambtsgewaad, kraag,...
pannenkoek, oorveeg, kraag, randkraag,...
rabat, kol, frees, col, boord, lub, kledingstuk, bef,...