Vergelijkbare woorden van het woord kramsvogel zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, kramsvogel, veldlijster
vogel, kramsvogel, oranjelijster
vogel, kramsvogel, lijsterachtige vogel, kramvogel
kramsvogel
vogel, schaarlijster, kramsvogel
vogel, kramsvogel, wijnlijster, bonte lijster
kramsvogel, kamlijster, veldtjakker
merel, tapuit, kramsvogel, beflijster, nachtegaal,...