Vergelijkbare woorden van het woord krek zijn:
pront, stipt, connectie, zakelijk, punctueel, akkoord,...
pront, stipt, precies, prontamente, minutieus,...
precies, onverschillig, poos, poosje, gelijk, moment,...
stipt, precies, nauwkeurig, lastig, minutieus, streng,...
mooi, precies, nauwkeurig, haam, even, korteling,...
stipt, precies, nauwkeurig, inderdaad, nauwgezet,...
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
precies, afspraak, overeen, prima, overeenkomst,...
krek, idem, item, evenzo, ook zo
gelijk, voegwoord, krek, lijk, zoals, juist als,...
net, zo-even, pas, juist, krek, zonet, niet lang, flus
gelijk, eveneens, krek, eender, evenzo, evenals, ook