Vergelijkbare woorden van het woord even zijn:
pront, stipt, connectie, zakelijk, punctueel, akkoord,...
even, koel, koud, laks, lauw, slap, slof, blasť, egaal,...
even, korteling, interval, ogenblik, tijd, wijl, duur,...
even, amerijtje, niet lang
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
even, seconde, tel, oogwenk, tijdstip, ogenblik,...
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
even, minuut, tel, moment, wijl, ginds, eventjes
even, tel, vergankelijk, tijdelijk, momenteel,...
even, iet, iets, snars, ietwat, enigermate, enigszins,...
even, plotseling, eerst, krap, bijwoord, net, kree,...
even, tel, ogenblik
precies, nauwkeurig, even, nauwgezet, net, nauwlettend,...
even, klein, tel, moment, poosje, juist, kortstondig,...
even, gelijk, onbeslist, quitte
even, moment
volgende