Vergelijkbare woorden van het woord kring zijn:
kunstzijde, werkkring, afdeling, landstreek,...
zegeteken, soort trofee, gordel, bloemfestoen,...
troep, begeleiding, aanhang, geleide, aanspraak, club,...
echt, fijn, louter, zuiver, gedegen, onvervalst,...
omstandigheden, sociale kring, omgeving, midden, kring,...
karwij, kwak, bende, staartje, clan, klus, groep,...
kunstgreep, vaart, stunt, moeizaam werk,...
rayon, areaal, erf, plaats, rijk, land, natie, staat,...
karwij, troep, gezelschap, categorie, punt, partij,...
kring, rand, trans, weergang, kooromgang, borstwering,...
kring, tinnen, rand, trans, weergang, borstwering,...
hals, band, krans, kring, zone, obi, singel, riem,...
gezelschap, kliek, clan, groep, kring, coterie, soos,...
figuur, tour, kring, ring, kegelsnede,...
samenloop, huwelijk, krans, gezelschap, vergadering, ,...
kring, besloten gezelschap