Vergelijkbare woorden van het woord krippe zijn:
lap, krip, hamlap, krippe, bieflap, biefstuk, kalfslap,...
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...