Vergelijkbare woorden van het woord kruis zijn:
maat, hoofd, leven, verstand, liter, tas,...
merk, leus, nota, rune, hiŽroglief, spoor, gebaar,...
schade, tegenslag, tegenspoed, temptatie, slag,...
pijn, smart, duren, laboreren, houden van, souffreren,...
kommer, wonde, pijn, wee, smart, droefheid, zeer,...
merkteken, krans, erepalm, kokarde, erekruis, ster,...
ster, orde, lint, kruis, grootkruis
moeilijkheid, kruis, kernprobleem, moeilijk probleem
temptatie, last, kwelling, straf, ramp, Ítre, verdriet,...
stoot, kruis, heiligbeen, groot aantal, staartbeen,...
kruis
kruis
erekruis, appel, onderscheidingsteken, lint, kruis,...
balk, noot, pauze, ges, mol, kruis, ts, pp, segno,...
kruis
kruis, avonturen, belevenissen
volgende