Vergelijkbare woorden van het woord kwabbe zijn:
lomp, levendbarende vis, kwabaal, magge, moeraal,...