Vergelijkbare woorden van het woord lage temperatuur zijn:
levendig, levenslustig, fit, nieuw, enigszins koud,...
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
koelte, onbehaaglijk gevoel, lage temperatuur,...
heer, koning, heerser, potentaat, kan, nok, dalem,...
lage temperatuur, winterverschijnsel, algor, kilte,...