Vergelijkbare woorden van het woord laken zijn:
slag, staal, knul, klungel, loer, lor, tod, vod,...
schip, sleepnet, visnet, lichaamsholte, lang sleepnet,...
parasiet, kruipend dier, worm, weekdier, mug, vlo,...
kamerdoek, batist, krip, zij, kunstzijde, rayon, pinas,...
negatieve waardering, laken, afkeuren, minachten,...
verwijten, hekelen, laken, geselen, afkeuren,...
verwijten, wreken, misprijzen, doorhalen, hekelen,...
flamberen, foppen, censeren, doorhalen, corrigeren,...
wade, doodskleed, kleed, laken, sneeuwkleed, wit laken,...
berispen, pronken, laken, beschuldigen, aanrekenen,...
batist, baai, serge, kalmink, kalamink, laken, aba,...
laken, damast, dril
servet, laken, bord, linnen, vingerdoek, tafellinnen
servet, laken, tafellaken, damast, tafelgoed, linnen,...
baas, kamerdoek, batist, krip, zij, kunstzijde, rayon,...
pit, pluche, weefsel, kapok, laken, boomwol, sits,...
volgende