Vergelijkbare woorden van het woord lijkwade zijn:
schip, sleepnet, visnet, lichaamsholte, lang sleepnet,...
lijkwade, lijkkleed, doodsgewaad, lijkdoek
deken, mat, wade, dos, dekkleed, lijkwade, overtrek,...
lap, wade, bloedzuiger, weefsel, misprijzen, gispen,...
lijkwade, dek, winterdek, sneeuwlaag
wade, lijkwade, beddenlaken
lijkwade
lijklaken, lijkwade, doodskleed