Vergelijkbare woorden van het woord lang sleepnet zijn:
schip, sleepnet, visnet, lichaamsholte, lang sleepnet,...
net, sleepnet, visnet, oesternet, schrobnet, soort net,...
net, sleepnet, visnet, soort net,...
net, sleepnet, visnet, soort sleepnet, jaaglijn,...
wade, sleepnet, kor, korre, visnet, lang sleepnet,...
sleepnet, lang sleepnet