Vergelijkbare woorden van het woord lendeschot zijn:
ijzeren staaf, lumbago, verschot, kremertje,...