Vergelijkbare woorden van het woord lettersoort zijn:
figuur, individu, grondvorm, kenmerkende eigenschap,...
rechte drukletter, drukletter, lettersoort, letter,...
daai, kostbare stof, lettersoort, sieraad, roos,...
schiettoestel, schiettuig, grof geschut, geschut,...
edelsteen, sieraad, kleinood, druppel, bijou, juweel,...
cursief, lettersoort, letter, unicaal
scheef, schuin, schrijfletter, schuin staand,...
register, gastmaal, realgar, orgelregister, rek,...
belangrijk, voornaam, som, aanzienlijk, goud,...
middelmatig, zwaartelijn, middelgroot,...
kapitaal, grote aanvangsletter, initiaal, lettersoort,...
oogstmaand, lettersoort, vakantiemaand
drukletter, lettersoort
drukletter, lettersoort, lettertype, soort drukletter
drukletter, lettersoort, lettertype
drukletter, lettersoort, soort drukletter