Vergelijkbare woorden van het woord levendig (muziek) zijn:
wakker, levendig, levenslustig, blij, fit, fris, flink,...
levendig, levendig (muziek), muziekterm
levendig, levendig (muziek), opgewekt (muziek),...
levendig, levendig (muziek), bezield (muziek),...