Vergelijkbare woorden van het woord lijkdienst zijn:
kerkgezang, koorgezang, droefgeestige muziek, rouwmis,...
lijkdienst, uitvaart, uitvaartdienst
lijkdienst
lijkdienst, zinking, teraardebestelling, plechtigheid,...
lijkmis, lijkdienst, begrafenis, teraardebestelling