Vergelijkbare woorden van het woord lijkzang zijn:
klaagdicht, elegie, jammerzang, klaaglied, treurdicht,...
klaagdicht, elegie, klaagzang, nenia, jeremiade,...
kerkgezang, koorgezang, droefgeestige muziek, rouwmis,...
duet, ode, air, canon, lied, kerkgezang, lofzang, aria,...
lijkplechtigheid, kerkelijke plechtigheid, lijkzang
dirge, lijkzang
treurdicht, lijkzang, dodenzang, treurzang
lijkzang
lijkzang, lijkklacht, rouwgedicht
lijkzang
lijkzang