Vergelijkbare woorden van het woord list zijn:
strop, lus, japonversiering, kledingstuk, hechtmiddel,...
bedriegerij, schurkerij, bedotterij,...
levendig, flink, fel, zeer ingenomen, happig, vinnig,...
intelligentie, genialiteit, verstand, esprit,...
verstand (indisch), kunstgreep, foef, foefje (Indisch),...
geraffineerde houding, overbeschaving, geslepenheid,...
bedrog, leugen, wassen neus, bedotterij, formaliteit,...
akal, list, toer, truc, greep, kneep, trick, foefje,...
slag, loer, kuur, hak, plaats, dreef, gat, buurt,...
kruk, kunstgreep, list, truc, greep, foefje, oor, heft,...
list
list, foefje, foef, slimheid, kleine list,...
list, foefje, handigheid
kunst, akal, kunstgreep, list, truc, kneep, maniertje,...
verzinsel, kunstgreep, list, kneep, zweitje, handgreep,...
verwikkeling, kabaal, bedrog, kunstgreep, list,...