Vergelijkbare woorden van het woord loborieus zijn:
levendig, druk, actief, vlijtig, druk doende, werkzaam,...