Vergelijkbare woorden van het woord lobus zijn:
lobus
puitaal, log, lob, wam, zaadbol, klomp vlees, vis,...