Vergelijkbare woorden van het woord loens zijn:
vuil, scheef, geniepig, katachtig, leugenachtig, kwaad,...
blik, oogje, lachje, knipoog, knipoogje, oogopslag,...
vals, gemeen, onwaarheidlievend, onwaarachtig,...
slag, strik, ondergang, bons, smak, buiteling, klem,...
vals, gemeen, heimelijk, smerig, slinks, leugenachtig,...
los, glad, vals, gemeen, achterbaks, loos, onvast,...
tast, raak, betasting, penseelstreek, loens,...
afgunstig, scheluw, ogentroost, twist, onvriendelijk,...
staar, loens, scheel
prut, vals, bruto, oneerlijk, onrein, loens
loens
staar, loens, scheel
vuil, goor, vals, ruw, bruto, onstuimig, smerig,...
loens, scheel