Vergelijkbare woorden van het woord lokkende blik zijn:
blik, oogje, lachje, knipoog, knipoogje, oogopslag,...