Vergelijkbare woorden van het woord lompe kerel zijn:
lomperd, wesp, hommel, lomperik, pummel, hufter,...