Vergelijkbare woorden van het woord lorrie zijn:
lorrie, voertuig, wagentje, vrachtwagen, kipwagen
lorrie, soort loopfiets, soort lorrie, loopfiets
lorrie, voertuig
quadriga, vierspan, metro, postwagen, tank, slee,...
metro, slee, schip, boot, pont, veer, trekker,...
gig, brik, lorrie, kipkar, sado, roda, karretje
pickup, truck, lorrie, kipkar, drietonner, bakfiets,...
lorrie
lorrie, hond
lorrie
snel, last, vat, kop, emmer, legger, schat, ton, kan,...
vervoermiddel, lorrie
papie, lorrie