Vergelijkbare woorden van het woord luis zijn:
commensaal, uitvreter, mee-eter, mijt, vlo, luis, neet,...
los, pen, bijwoord, klinknagel, neet, klinknageltje,...
weegluis, luis, hemimtera, heterophera, insect,...
zandbij, aardbij, rijp, hork, nachtvlinder, zandkever,...
luis, rode kleurstof, verfstof, schildluis,...
mot, vlo, muskiet, bromvlieg, steekvlieg, bij, mier,...
luis
parasiet, luis
bink, wees, pandoer, gendarme, politieman, rakker,...
parasiet, mijt, insect, riek, luis, schapenluis, kever,...
insect, piet, luis