Vergelijkbare woorden van het woord maaksel zijn:
grondvorm, mal, type, coupe, aard, forma, formaat,...
geraamte, nest, hol, oogst, bahoe, frame, makelij,...
montage, geraamte, bouw, frame, samenstel, werkstuk,...
aanzien, eerlijkheid, hebbelijkheid, vorm, model, eer,...
bouw, constructie, maaksel, fabrikaat, slecht maaksel
montage, synthese, bouw, constructie, uitbreiding,...
resultaat, vrucht, maaksel, product, creatie,...
indeling, etablissement, constructie, toestel,...
goed, waar, resultaat, gevolg, vrucht, uitslag,...
figuur, uiterlijk, gestalte, schijn, maaksel, postuur,...
schepsel, schepping, maaksel, werk, opus, kunstproduct
makelij, maaksel, product, voortbrengsel,...
montage, synthese, schema, constructie, formatie,...
maaksel, fabrikaat
uitvinding, ontwerp, vinding, schepping, werk, product,...
formatie, vorming, formering, kunstwerk, vervaardiging,...