Vergelijkbare woorden van het woord gedaante zijn:
sujet, kerel, gestaltenis, gestalte, flater,...
ultimo, aanzien, gezicht, type, vorm, fysionomie,...
figuur, vorm, grootte, schema, fase, stel, stand,...
aanzien, spoor, glans, luister, uiterlijk, voorkomen,...
vorm, bouw, constructie, fatsoen, makelij, opbouw,...
figuur, bouw, stand, gestalte, gestaltenis,...
figuur, postuur, gedaante
uiterlijk, gedrag, gedaante, kleur, houding, manieren,...
figuur, middel, vorm, model, gestalte, gereedschap,...
gezicht, vorm, aangezicht, aspect, aanblik, gestalte,...
geest, schim, gedaante, klopgeest
geest, hersenschim, vampier, gedaante,...
gesteldheid, voorkomen, air, stand, gang, postuur,...
aanblikken, aspect, gewicht, aanblik, luister,...
gezicht, fysionomie, gelaat, uiterlijk, aanblik, face,...
uiterlijk, omtrek, korst, zelfkant, periferie,...
volgende
1 2