Vergelijkbare woorden van het woord magge zijn:
lomp, levendbarende vis, kwabaal, magge, moeraal,...
puitaal, vis, magge, soort paling