Vergelijkbare woorden van het woord mal wicht zijn:
idioot, maat, kwast, daai, gek, zot, dwaas, kwibus,...