Vergelijkbare woorden van het woord manieren zijn:
aanzien, eerlijkheid, hebbelijkheid, vorm, model, eer,...
uiterlijk, gedrag, gedaante, kleur, houding, manieren,...
gesteldheid, voorkomen, air, stand, gang, postuur,...
gebruik, mos, gebruiken, manieren, conventie, zeden,...
houding, manieren
fatsoen, manieren, toneelspel
beweging, handel, habitus, handelwijze, non-verbaal,...
etiquette, protocol, fatsoen, manieren
wijs, gebaar, gebruik, gewoonte, handeling, stijl,...