Vergelijkbare woorden van het woord manubrium zijn:
manubrium
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...
manubrium