Vergelijkbare woorden van het woord manusje van alles zijn:
veelpoot, scolopander, duizendpotig insect,...