Vergelijkbare woorden van het woord meerstemmig muziekstuk zijn:
dubbelzang, duo, tweezang, zangstuk,...
kloof, kanon, norm, maatstaf, dalvorm, canyon,...
muziekgezelschap, zevenstemmig stuk,...
drieregelige strofe, driestemmig zangstuk, driezang,...
kerkgezang, koorgezang, meerstemmig zangstuk,...
meerstemmigheid, meerstemmig muziekstuk
muziekgezelschap, combinatie, muziekterm, drietal,...
muziekgezelschap, muziekterm, zanggroep, zangstuk,...
muziekgezelschap, zanggroep, zangstuk,...
kaartspel, muziekgezelschap, zanggroep, zangstuk,...
muziekgezelschap, zangstuk, meerstemmig muziekstuk,...
muziekstuk, muziekinstrument, meerstemmig muziekstuk
muziekstuk, meerstemmig muziekstuk
octet, meerstemmig muziekstuk, achtstemmig muziekstuk