Vergelijkbare woorden van het woord meerstemmige koorzang zijn:
kloof, kanon, norm, maatstaf, dalvorm, canyon,...
kerkgezang, koorgezang, meerstemmig zangstuk,...