Vergelijkbare woorden van het woord meerstemming koorgezang zijn:
kerkgezang, koorgezang, meerstemmig zangstuk,...